วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนต้ว


ชื่อ นางสาวสารีนี  ดิง

ชื่อเล่น สา

คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1

รหัสนักศึกษา 554188012

ภูมิลำเนา  นราธิวาส


ชื่อ นางสาวมาลา  ดาโอะ

ชื่อเล่น มาลา

คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1

รห้สนักศึกษา 554188013

ภูมิลำเนา  นราธิวาส